Có 2 kết quả:

半复赛 bàn fù sài半復賽 bàn fù sài

1/2

bàn fù sài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

eighth finals

bàn fù sài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

eighth finals