Có 2 kết quả:

办好 bàn hǎo ㄅㄢˋ ㄏㄠˇ辦好 bàn hǎo ㄅㄢˋ ㄏㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to manage well

Từ điển Trung-Anh

to manage well