Có 1 kết quả:

半膜肌 bàn mó jī ㄅㄢˋ ㄇㄛˊ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

semimembranosus (anatomy)