Có 1 kết quả:

半排出期 bàn pái chū qī ㄅㄢˋ ㄆㄞˊ ㄔㄨ ㄑㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

half-life