Có 1 kết quả:

半托 bàn tuō ㄅㄢˋ ㄊㄨㄛ

1/1

bàn tuō ㄅㄢˋ ㄊㄨㄛ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

day care