Có 2 kết quả:

办学 bàn xué辦學 bàn xué

1/2

bàn xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to run a school

bàn xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to run a school