Có 2 kết quả:

半自动 bàn zì dòng半自動 bàn zì dòng

1/2

bàn zì dòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

semi-automatic

bàn zì dòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

semi-automatic