Có 2 kết quả:

胞浆 bāo jiāng胞漿 bāo jiāng

1/2

bāo jiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cytoplasm

bāo jiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cytoplasm