Có 2 kết quả:

包餃子 bāo jiǎo zi ㄅㄠ ㄐㄧㄠˇ 包饺子 bāo jiǎo zi ㄅㄠ ㄐㄧㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to wrap jiaozi (dumplings or potstickers)

Từ điển Trung-Anh

to wrap jiaozi (dumplings or potstickers)