Có 2 kết quả:

包賠 bāo péi包赔 bāo péi

1/2

bāo péi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

guarantee to pay compensations

bāo péi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

guarantee to pay compensations