Có 1 kết quả:

包票 bāo piào

1/1

bāo piào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

guarantee certificate