Có 2 kết quả:

包书皮 bāo shū pí包書皮 bāo shū pí

1/2

bāo shū pí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

book cover

bāo shū pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

book cover