Có 1 kết quả:

包心菜 bāo xīn cài

1/1

bāo xīn cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cabbage