Có 2 kết quả:

保長對應 bǎo cháng duì yìng ㄅㄠˇ ㄔㄤˊ ㄉㄨㄟˋ ㄧㄥˋ保长对应 bǎo cháng duì yìng ㄅㄠˇ ㄔㄤˊ ㄉㄨㄟˋ ㄧㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) (math.) distance-preserving correspondence
(2) isometry

Từ điển Trung-Anh

(1) (math.) distance-preserving correspondence
(2) isometry