Có 2 kết quả:

宝蓝 bǎo lán寶藍 bǎo lán

1/2

bǎo lán

giản thể

Từ điển phổ thông

ngọc bích

Từ điển Trung-Anh

sapphire blue

bǎo lán

phồn thể

Từ điển phổ thông

ngọc bích

Từ điển Trung-Anh

sapphire blue