Có 2 kết quả:

鮑魚 bào yú鲍鱼 bào yú

1/2

bào yú

phồn thể

Từ điển phổ thông

con bào ngư

Từ điển Trung-Anh

abalone

bào yú

giản thể

Từ điển phổ thông

con bào ngư

Từ điển Trung-Anh

abalone