Có 1 kết quả:

北坡 běi pō

1/1

běi pō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

north slope