Có 1 kết quả:

本能 běn néng ㄅㄣˇ ㄋㄥˊ

1/1

běn néng ㄅㄣˇ ㄋㄥˊ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bản năng, khả năng tự nhiên, thói quen tự nhiên

Từ điển Trung-Anh

instinct