Có 2 kết quả:

本台 běn tái本臺 běn tái

1/2

běn tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

this radio station

běn tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

this radio station