Có 1 kết quả:

鼻甲骨 bí jiǎ gǔ

1/1

bí jiǎ gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) turbinate
(2) nasal concha