Có 1 kết quả:

比捕 bǐ bǔ

1/1

bǐ bǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (old) to set a time limit for the arrest of a criminal
(2) Taiwan pr. [bi4 bu3]