Có 2 kết quả:

璧謝 bì xiè ㄅㄧˋ ㄒㄧㄝˋ璧谢 bì xiè ㄅㄧˋ ㄒㄧㄝˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

decline (a gift) with thanks

Từ điển Trung-Anh

decline (a gift) with thanks