Có 1 kết quả:

煸炒 biān chǎo ㄅㄧㄢ ㄔㄠˇ

1/1

biān chǎo ㄅㄧㄢ ㄔㄠˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stir-fry in a small quantity of oil