Có 2 kết quả:

标准间 biāo zhǔn jiān ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄐㄧㄢ標準間 biāo zhǔn jiān ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄐㄧㄢ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) standard (hotel) room
(2) two-person room of standard size and amenities
(3) abbr. to 标间

Từ điển Trung-Anh

(1) standard (hotel) room
(2) two-person room of standard size and amenities
(3) abbr. to 标间