Có 1 kết quả:

表姐妹 biǎo jiě mèi

1/1

biǎo jiě mèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

female cousins via female line