Có 2 kết quả:

冰凉 bīng liáng冰涼 bīng liáng

1/2

bīng liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ice-cold

bīng liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ice-cold