Có 1 kết quả:

波方程 bō fāng chéng ㄅㄛ ㄈㄤ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

wave equation (math. physics)