Có 2 kết quả:

拨号盘 bō hào pán ㄅㄛ ㄏㄠˋ ㄆㄢˊ撥號盤 bō hào pán ㄅㄛ ㄏㄠˋ ㄆㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

telephone dial

Từ điển Trung-Anh

telephone dial