Có 2 kết quả:

拨接 bō jiē撥接 bō jiē

1/2

bō jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dial-up (Internet connection)

bō jiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dial-up (Internet connection)