Có 1 kết quả:

玻色子 bō sè zǐ

1/1

bō sè zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

boson (particle physics)