Có 1 kết quả:

波霎 bō shà

1/1

bō shà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pulsar (astronomy)