Có 4 kết quả:

波涛磷磷 bō tāo lín lín波涛粼粼 bō tāo lín lín波濤磷磷 bō tāo lín lín波濤粼粼 bō tāo lín lín

1/4

Từ điển Trung-Anh

variant of 波濤粼粼|波涛粼粼[bo1 tao1 lin2 lin2]

Từ điển Trung-Anh

crystalline waves (idiom)

Từ điển Trung-Anh

variant of 波濤粼粼|波涛粼粼[bo1 tao1 lin2 lin2]

Từ điển Trung-Anh

crystalline waves (idiom)