Có 2 kết quả:

补炉 bǔ lú補爐 bǔ lú

1/2

bǔ lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fettling

bǔ lú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fettling