Có 2 kết quả:

补药 bǔ yào補藥 bǔ yào

1/2

bǔ yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tonic

bǔ yào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tonic