Có 2 kết quả:

补遗 bǔ yí補遺 bǔ yí

1/2

bǔ yí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

addendum

bǔ yí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

addendum