Có 1 kết quả:

不安好心 bù ān hǎo xīn ㄅㄨˋ ㄚㄋ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have bad intentions