Có 2 kết quả:

不冻港口 bù dòng gǎng kǒu ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄤˇ ㄎㄡˇ不凍港口 bù dòng gǎng kǒu ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄤˇ ㄎㄡˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

ice-free port (refers to Vladivostok)

Từ điển Trung-Anh

ice-free port (refers to Vladivostok)