Có 1 kết quả:

不光彩 bù guāng cǎi

1/1

bù guāng cǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disgraceful
(2) dishonorable