Có 1 kết quả:

不可缺少 bù kě quē shǎo ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄩㄝ ㄕㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

indispensable