Có 1 kết quả:

不起眼 bù qǐ yǎn ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unremarkable
(2) nothing out of the ordinary