Có 2 kết quả:

不孝有三,无后为大 bù xiào yǒu sān , wú hòu wéi dà不孝有三,無後為大 bù xiào yǒu sān , wú hòu wéi dà

1/2

Từ điển Trung-Anh

There are three ways to be unfilial; having no sons is the worst. (citation from Mencius 孟子[Meng4 zi3])

Từ điển Trung-Anh

There are three ways to be unfilial; having no sons is the worst. (citation from Mencius 孟子[Meng4 zi3])