Có 1 kết quả:

不在乎 bù zài hu

1/1

bù zài hu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

not to care