Có 1 kết quả:

不在了 bù zài le ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to be dead
(2) to have passed away