Có 1 kết quả:

不知利害 bù zhī lì hài ㄅㄨˋ ㄓ ㄌㄧˋ ㄏㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 不知好歹[bu4 zhi1 hao3 dai3]