Có 2 kết quả:

擦身而过 cā shēn ér guò擦身而過 cā shēn ér guò

1/2

Từ điển Trung-Anh

to brush past

Từ điển Trung-Anh

to brush past