Có 2 kết quả:

財會 cái kuài财会 cái kuài

1/2

cái kuài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

finance and accounting

cái kuài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

finance and accounting