Có 2 kết quả:

財稅廳 cái shuì tīng财税厅 cái shuì tīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(provincial) department of finance

Từ điển Trung-Anh

(provincial) department of finance