Có 2 kết quả:

財相 cái xiàng财相 cái xiàng

1/2

cái xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

minister of finance

cái xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

minister of finance