Có 2 kết quả:

採購商 cǎi gòu shāng采购商 cǎi gòu shāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

buyer

Từ điển Trung-Anh

buyer