Có 2 kết quả:

菜农 cài nóng菜農 cài nóng

1/2

cài nóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vegetable farmer

cài nóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vegetable farmer